BÅDOPBEVARING

Bådopbevaring hos Yacht Service Sjælland ApS i aflåste haller eller udendørs på Nykøbing Sjælland havn.


Bådoptagning og senere søsætning samt intern transport ved ind- og udkørsel fra haller eller landplads aftales og koordineres med Yacht Service Sjælland ApS. Se planlagte krandage under menupunkt (PRAKTISK INFORMATIONER), andre krandage kan aftales individuelt.


Max. vægt for optagning og søsætning af både er 23 tons. Max. porthøjde i vores haller er 6,70 meter.


Bådene køres på din egen bådvogn eller transportstativ fra kajkant og ind i hallen eller udendørs, hvor den henstår i vinterperioden der strækker sig fra 1. okt. til 30. april. Har du ikke selv bådvogn eller transportstativ, kan du leje materiellet af os.


Renspuling af undervandsskrog og evt. afvaskning af fribord og dæk skal udføres inden båden køres i hal, ligesom motorer skal være vinterkonserveret inden indsætning i hal.


På de fastlagte optagnings- og søsætningsdage er vores personale tilstede og tilbyder hjælp til de serviceopgaver du måtte have behov for (se gældende takster under menupunkt (PRAKTISK INFORMATIONER - GÆLDENDE PRISLISTE). Du har altid mulighed for selv at afvaske og renspule din båd samt øvrige serviceopgaver (selvgjort er jo velgjort).


Ønsker du et tilbud på bådopbevaring, er du velkommen til at sende de relevante oplysninger på din båd. Blanketten kan findes under menupunkt (PRAKTISK INFORMATIONER - TILBUD BÅDOPBEVARING).


Ønsker du yderligere oplysninger, om hvordan vi kan hjælpe dig med din båd, vil det glæde os at modtage en henvendelse fra dig.


Vi passer på dine værdier.